Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje

Naše obec obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností naší "Výjezdové jednotky požární jednotky", kterou provozuje naše SDH Valašská Polanka ( VJPO III ). Výše této dotace pro rok 2008 činí 55.000,- Kč a tyto peníze byly naší obcí použity na úhradu nákladů spojených s odbornou přípravou velitelů a strojníků jednotky SDH obce, na úhradu speciálních kurzů členů výjezdní jednotky, na úhradu náladů spojených s uskutečněným zásahem naší výjezdní jednotky SDH mimo územní obvod naší obce a na úhradu nákladů spojených s nákupem věcného vybavení naší výjezdové jednotky PO neinvestiční povahy.

starosta
DALŠÍ INFORMACE: Valašská Polanka
Zveřejněno 01.10.2008 v 08:37 hodinCopyright 1998-2024 © infoSystem.cz